Links

IVN Heuvelrug en Kromme Rijn is actief in de natuurgebieden rondom de gemeenten van de Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum, Maarn, ) Bunnik en Zeist. Dankzij de ligging tussen de oeroude stuwwallen van de Heuvelrug en de veel jongere Kromme Rijn liggen er in dit gebied unieke en gevarieerde landschappen met een rijke flora en fauna. Er bevinden zich onder andere droge bossen, heiden, stuifzanden, vennen, landgoederen, halfopen cultuurlandschappen, vochtige rivierbossen en graslanden.
De activiteiten van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn bestaan onder andere uit het organiseren van excursies en het geven van cursussen. Ook is er een enthousiaste jeugdgroep met kinderen van 8 tot 12 jaar, die elke maand op zoek gaan naar slangen, paddenstoelen, sterren of de boswachter helpen met zagen en knotten. Sinds 2018 is er – voor leden van IVN en KNNV – gestart met de projectgroep natuurfotografie.

De leden van de Koninklijke Nederlandse Natuur­historische Vereniging (Vereniging voor veldbiologie) genieten van de natuur door het te bestuderen of door met open ogen en oren en neus in het veld of bos te wandelen. Binnen de afdeling Zeist Heuvelrug Kromme Rijn zijn er diverse werkgroepen actief die hun belangstelling richten op één gebied, zoals planten of mossen of vogels of insecten. Ook worden er cursussen georganiseerd om kennis te verspreiden en zo het plezier in de natuur te helpen vergroten.