Juli/augustus 2022: Groepen dieren

Carine Nieman

Corry Kool

Korrie Jaarsma

Marijke Schaafsma

Marlies Langhout

Suzan Hoogeveen

Trudy Groot